Setup Menus in Admin Panel

About this course

Aquest curs és d’obligatori compliment per tot el personal IDIBELL i té com a objectiu informar de les mesures i recomanacions establertes pels diferents comitès del COVID-19 a l’IDIBELL juntament amb la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals per tal de garantir el retorn al centre i reprendre les activitats que porten a terme investigadors i personal de suport i gestió de la recerca en condicions segures i minimitzat el risc de contagi i transmissió de la COVID-19.

100% online

Learn at your own pace

1.5 h of training
Catalan

Transcript: English

Course Curriculum

Introducció
Lectura: Benvinguda a Retorn a l’IDIBELL: Protocol de desconfinament en 4 etapes 00:01:00
Lectura: Coneix a l’equip responsable 00:01:00
Biologia del SARS-CoV-2 i epidemiologia de la COVID-19
Lectura: Introducció al mòdul 2 00:01:00
Lectura: Biologia del SARS-CoV-2 i epidemiologia de la COVID-19 00:05:00
Diagnòstic de la COVID-19
Lectura: Introducció al mòdul 3 00:01:00
Lectura: Diagnòstic de la COVID-19 00:05:00
Treball a l'IDIBELL durant la pandèmia COVID-19
Lectura: Introducció al mòdul 4 00:01:00
Lectura: Comitè de Bioseguretat 00:10:00
Lectura: Espais IDIBELL 00:05:00
Lectura: Equips de protecció individual 00:05:00
Lectura: Neteja i desinfecció de mans i superfícies 00:05:00
Protocol de desconfinament de l'IDIBELL
Lectura: Introducció al mòdul 5 00:01:00
Lectura: Objecte i àmbit d’aplicació 00:01:00
Lectura: Escenari de risc d’exposició al SARS-CoV-2 en l’àmbit IDIBELL 00:05:00
Lectura: Requeriments específics per a cadascun dels escenaris de risc d’exosició al SARS-CoV-2 a l’IDIBELL 00:05:00
Lectura: Recomanacions per evitar el contagi per SARS-CoV-2 00:02:00
Lectura: Mobilitat durant la crisi de la COVID-19 00:05:00
Lectura: Etapes de desconfinament a l’IDIBELL 00:02:00
Lectura: Plans de desconfinament i horaris de treball 00:10:00
Lectura: Informació de contacte 00:01:00
Lectura: Material divulgatiu del Departament de Salut – Informació sobre la COVID-19 per a la ciutadania 00:02:00
Tancament
Lectura: Tancament del curs 00:02:00
Apply for Course
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Badge
599 STUDENTS ENROLLED
top
                       

© 2021 Bellvitge Biomedical Research Institute. All rights reserved.

X