Knowledge and intellectual abilities

The knowledge, intellectual abilities and techniques to do research

A1 Knowledge base

 • Programació en R
 • Català Bàsic
 • Introducció a la Bioestadística
 • Gestió de Residus
 • Diagnòstic i Tractament del Melanoma
 • Anglès Presencial
 • Curs en Excel

A2 Cognitive abilities

A3 Creativity

Personal efectiveness

The personal qualities and approach to be an effective researcher

B1 Personal qualities

B2 Self-management

B3 Professional and career development

Research governance and organisation

The knowledge of the standards, requirements and professionalism to do research

C1 Professional conduct

 • Ergonomia i Higiene Postural 
 • Microscopia Òptica
 • Bioestadística
 • Bones pràctiques a l’Estabulari
 • Píndola formativa en Histologia
 • Seguretat i Salut per a la Recerca al Campus Bellvitge
 • OMICS in Human Nutrition and Health
 • Píndola Formativa Serveis Generals a l’IDIBELL
 • La gestió dels Viatges i Dietes

C2 Research management

 • Propietat Intel·lectual

C3 Finance, funding and resources

Engagement, influence and impact

The knowledge and skills to work with others and ensure the wider impact of research

D1 Working with others

D2 Communication and dissemination

D3 Engagement and impact